Grafika?! Výstava Centra propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí SPŠOW
-
Orlická galerie

Práce studentu studijních oborů, Grafický design, Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik pro média, představují jejich odbornou průpravu i volné zaměření; jejich technickou a výtvarnou připravenost pro další studium nebo pro zaměstnání.