Jiří Kaloč: Přemýšlivá krajina
-
Orlická galerie

Malíř Jiří Kaloč vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Karla Součka. Hlavní inspirací autorovy tvorby představuje krajina Orlických hor. Během své kariéry se Kaločovi podařilo získat několik ocenění za výtvarné umění, z nichž například Cenu Masarykovy akademie umění, Cenu Salvatora Dalího či Cenu Evropské unie umění. Jeho dílo je součástí veřejných i soukromých sbírek v Čechách. Jeho charakteristické práce představují obrazy plné symbolů se stávají prostředkem, díky němuž autor posouvá své výjevy do astrální roviny, a je důkazem silného sepětí člověka s přírodou. Dynamicky pojatá, jemná lineární kresba v barevných polích dokresluje abstraktní krajinu a nechává divákovu mysl nést se mimo tento svět a rozehrávat nejrůznější asociace. Výstava je připomenutím umělcova životního jubilea.