Mezinárodní setkání krajkářek
-
Muzeum krajky Vamberk

U příležitosti konání Mezinárodního setkaní krajkářek proběhne módní přehlídka prací studentů pořádaná Vyšší odbornou školou textilních řemesel a Střední uměleckou školou řemesel, a Střední školou propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí v pátek 24. 6. 2022 18:30 hodin.