Mgr. Jan Hrubecký: Stráž obrany státu v Orlických horách
Sýpka - Muzeum Orlických hor

Stráž obrany státu (SOS) je nepříliš známá a často opomíjená organizace, která měla v období před vypuknutím II světové války za úkol chránit hranice našeho státu. Jejich úkolem bylo především zdržet postup útočníka do doby, než zformuje pravidelná armáda. Přednáška o tom, že takzvaní „sosáci“ za obranu našich hranic bojovali a umírali i v Orlických horách v prostorách Sýpky zazní v podání Jana Hrubeckého, vedoucího Muzea války 1866 a aktivního příslušníka Československé obce legionářské.