Řeky, říčky, potoky…. / dlouhodobá expozice malířů Orlických hor a Podorlicka
-
Orlická galerie

Mnoho malířů, kteří působili v našem regionu, zachytili mimo jiné i dravé řeky, horské bystřiny, bublající potoky, ale i vodní plochy všeho druhu. Výstava představí tyto výjimečné, nicméně charakteristické, náměty v kresbách, grafikách a plátnech. Ovšem mezioborovými vstupy seznámí návštěvníka také v širším měřítku s něčím, co je tak podstatné pro modelování krajiny, ale i sociokulturní rozvoj regionu, jako je právě voda.