Rokytnická Muzejní noc
Sýpka - Muzeum Orlických hor

Navštivte Sýpku - Muzeum Orlických hor v netradičním čase. Ta se pro vás otevře ve večerních hodinách. Čekat zde na vás bude expozice osvětlená pouze vitrínami a v případě příznivého počasí i oblíbené posezení při svíčkách pod ořechem a možnost opékání buřtů.