Setkání u ptačího zpěvu
Zámecký park

Přijďte se zaposlouchat do hlasů ptáčků v doprovodu odborníka.