Tradice krajkářství na Vamberecku
-
Městská knihovna Kostelec nad Orlicí

Srdečně Vás zveme ve spolupráci s Městskou knihovnou Kostelec nad Orlicí na výstavu "Tradice krajkářství na Vamberecku". Paličkovaná krajka má na Vamberecku dlouholetou historickou tradici. Počátek krajkářství v kraji pod Orlickými horami je literaturou kladen do doby po třicetileté válce, kdy nová majitelka vambereckého panství, hraběnka Magdalena Grambová původem z Flander, přivedla ze své rodné země ženy znalé paličkování a naučila místní ženy této práci. V každé rodině se vyráběly krajky, které sloužily k obživě, paličkovali je děti, ženy i muži. Vzory i druhy krajek si předávali mezi sebou.