Ukončení botanických vycházek

Přednáška spojená s promítáním fotografií, začátek v 17:00 v přednáškovém sále Městské knihovny v Týništi nad Orlicí.