Vědecký čtvrtek v Synagoze
Synagoga - Památník Karla Poláčka

Synagogy jsou známé především jako židovské svatostánky. Mnohem méně je však známo, že sloužily také k výuce.