Z ateliéru Františka Petráka
-
Orlická galerie

František Petrák se zabývá malbou, ilustracemi pro děti, a dalšími disciplínami na pomezí výtvarných žánrů. Žije a pracuje v Luhačovicích a v Uherském Hradišti, kde působí od roku 1997 jako pedagog SUPŠ. Svoji volnou tvorbou vystavuje doma i v zahraničí samostatně nebo na kolektivních výstavách. V malbě byl vždy jeho hlavním tématem vztah forem a barev v prostoru, který řeší v rozsáhlých tematických cyklech. Témata jako sovy, stromy, ryby, tváře, hvězdy, oranti, ráje a archy, abstrahuje do rozvětvených barevně kontrastních forem. Kromě své malířské tvorby se zabývá taky ilustracemi. Vydal řadu leporel a publikací pro nejmenší děti. Kamarádi z abecedy – Archa, Host, Labyrinty Franty Petráka, Orbis Pictus, Lidová říkadla, /Meander/ Otíkovy příhody a hádanky Archa/ a další. Je autorem desítek grafických uprav publikací pro nakladatelství Archa. Příležitostně hraje loutkové divadlo a píše dramatické texty. Spolu s Petrem Niklem je zákládajícím členem sdružení Mehedaha, které v osmdesátých letech 20. století vydávalo samizdatový sborník stejného názvu a pořádalo veřejná představení loutkového divadla a bytové besídky. V pořádání veřejných projektů, ve kterých se prolínají nejrůznější žánry, pokračuje dodnes.