Vlákna paměti, program NAKI III 

Pracovníci Muzea a galerie Orlických hor se pod hlavičkou Univerzity Hradec Králové, zapojili do programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity (NAKI III.) s názvem Vlákna paměti. Projekt je zaměřen na systematickou analýzu, dokumentaci a prezentaci fenoménu vambereckého krajkářství. Hlavním cílem projektu, směřovaného do oblasti movitých památek, je vytvořit stěžejní nástroje a metodické postupy, nezbytné pro zachování, ochranu a péči o dílčí část národního kulturního dědictví, patřící k nejohroženějším typologickým skupinám. Provedená analýza vývoje krajkářského řemesla, jeho historických i uměleckých osobností doplní základní nástroje identifikace a dokumentace a povede k odstranění nedostatků v stávající nedokonalé evidenci a identifikaci památkových hodnot krajky a krajkářství a výrazného zlepšení komunikace těchto hodnot v tuzemsku i v zahraničí.  

Vývoj projektu můžete sledovat zde:  https://www.vlaknapameti.cz/