-
Muzeum krajky Vamberk

Československé legie 2014-20

Na závěr výstavy Čechoslováci v boji za vlast zavítá do Vamberka dlouho očekávaná putovní výstava Legiovlak a doprovodná výstava Spolku přátel historie Vamberka „Československé legie 2014-20“. Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií.

-
Muzeum krajky Vamberk

Emilie Paličková a pokračovatelé I.

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel v roce 2019 oslavila 100 let působení. Téměř od počátku své existence získala tato škola vůdčí výtvarnou osobnost v Emilii Paličkové, která zde působila mezi lety 1919 až 1946. Velice brzy dospěla k emancipaci krajky jako svébytnému uměleckému druhu. Významného úspěchu dosáhla v roce 1925 v Paříži na Mezinárodní výstavě dekorativního a průmyslového umění. Výstava je věnována této osobnosti českého krajkářství.

Synagoga

Vědecké čtvrtky

Cyklus popularizačních přednášek představujících známé i neznámé otázky vědy v podání předních českých vědců a odborníků. Témata přednášek budou upřesněna, sledujte náš web!

Synagoga

Vědecké čtvrtky

Cyklus popularizačních přednášek představujících známé i neznámé otázky vědy v podání předních českých vědců a odborníků. Témata přednášek budou upřesněna, sledujte náš web!

Orlická galerie

Výroba maňásků

Maňáskové divadlo je speciální odnoží toho loutkového. Maňásci se vyrábí jako návleky na ruku či prsty. A právě do výroby tohoto specifického druhu loutek se společně pustíme během čtvrté květnové soboty. V průběhu výtvarné dílny bude možné shlédnout vystavené loutky z muzejních depozitářů.

Sýpka - Muzeum

Muzejní noc v Sýpce: Noc střelců

Sýpka se, jako již tradičně otevře návštěvníkům ve večerních hodinách. V případě příznivého počasí bude připraveno tradiční posezení při svíčkách pod ořechem, káva a občerstvení. Tentokrát však také zavoní střelný prach. Letošní muzejní noc bude nocí střelců!

Synagoga

Vědecké čtvrtky

Cyklus popularizačních přednášek představujících známé i neznámé otázky vědy v podání předních českých vědců a odborníků. Témata přednášek budou upřesněna, sledujte náš web!

Synagoga

Vědecké čtvrtky

Cyklus popularizačních přednášek představujících známé i neznámé otázky vědy v podání předních českých vědců a odborníků. Témata přednášek budou upřesněna, sledujte náš web!

Synagoga

Vědecké čtvrtky

Cyklus popularizačních přednášek představujících známé i neznámé otázky vědy v podání předních českých vědců a odborníků. Témata přednášek budou upřesněna, sledujte náš web!

Letní botanická vycházka v Týništi nad Orlicí

V pátek 12. června 2020 chystáme ve spolupráci s městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí další vycházku s botanikem Janem Doležalem. Po domluvě s účastníky bude vybrána vhodné místo setkání a trasa, o které budou zájemci včas informováni na webových stránkách muzea.

Orlická galerie

Turistický odznáček

Každý správný turista musí mít svůj odznak. Přijďte si jeden takový vyrobit do Orlické galerie. Fantazii se meze nekladou a odznáček může mít různou podobu.

-
Orlická galerie

Jiří Karel Heřman (1892–1969): Ateliér plný pohody

Životní příběh Jiřího Karla Heřmana byl zvláštní: rodák z Paříže, poté Pražan, kde mj. studoval na AVU. Ve 20. letech našel zalíbení na Moravě (nejen umělecké, ale také osobní) a od 1930 se usadil trvale v Uherském Hradišti. Malíř, kreslíř, ale také kustod umělecké sbírky Slováckého muzea. Jeho díla jsou početně zastoupená převážně v soukromých sbírkách, ale nacházíme je i v různých institucích. V širokém námětovém záběru se stal výtvarným kronikářem někdejší podoby Uherskohradišťska a jihovýchodní Moravy.